mediation en mentorbegeleiding

voor gelijkwaardige oplossingen

Ik ben Rob van Wijnen, ervaren maatschappelijk werker en mediator.

portret Rob contact

Mijn carrière begon ruim 30 jaar geleden in de psychiatrie, waaronder kinderpsychiatrie. Ik vulde mijn HBO-opleiding aan de sociale academie o.a. aan met directieve therapie, forensische psychiatrie en psychopathologie.
Vanaf 1987 werk ik in de verslavingszorg en vanaf 1994 bij de reclassering.
In mijn huidige werk doe ik onderzoek naar en rapporteer ik over de achtergronden van delictplegers. Daarnaast begeleid ik TBS-gestelden en houd ik toezicht op hun resocialisatie.

Door mijn jarenlange ervaring met ‘mensen in de problemen’ ben ik steeds meer het belang van bemiddeling gaan inzien. Dagelijks zie ik slecht verlopen levensgeschiedenissen en conflicten; vaak constateer ik dat het niet zover had hoeven komen.
Vanuit deze visie volgde ik de opleiding tot mediator van ProEducation aan de Hogeschool van Amsterdam, een door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) erkende opleiding.

Wilt u mij een probleem voor mediation voorleggen, dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen. We kunnen dan vrijblijvend bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Informatie: