Mediation

Mediation is een gestructureerde vorm van conflictbemiddeling. Een neutrale bemiddelaar (mediator) ondersteunt de betrokken partijen bij het communiceren en onderhandelen in een conflict. Het doel van mediation is het ontdekken van gemeenschappelijke belangen. Vandaaruit vinden we vaak oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn.

Waarom mediation?

Problemen, verschillen van mening en ernstige conflicten kennen we allemaal in ons leven. De meeste zaken kunnen we uiteindelijk zelf wel oplossen.
Soms groeien meningsverschillen je boven het hoofd. Dan lukt het niet langer er afstand van te nemen en kom je in gewone gesprekken niet verder. Standpunten verharden zich tot ogenschijnlijk onoverbrugbare meningsverschillen. Zo kan een conflict onoplosbaar lijken.
Dit komt in alle menselijke relaties voor: in de verhouding met familie, vrienden, buren en collega’s.

Wanneer beide of meerdere partijen last hebben van de gevolgen van een conflict is het goed om een mediator in te schakelen. Die kan in enkele gesprekken helpen om naar gezamenlijk gedragen oplossingen te zoeken.

Voordelen van mediation

Mediation is een snelle en verhoudingsgewijs goedkope procedure. Samen met de bemiddelaar zoeken de partijen naar gezamelijke belangen en oplossingen waarin beide partijen tot hun recht komen.
Mediation is vooral geschikt voor geschillen waarin men niet kiest voor de gangbare rechtspraak of arbitrage. Zaken waarvoor je geen dure advocaten wilt inschakelen, waarvoor je geen slepend proces wilt aangaan. Maar wel zaken die toch te belangrijk zijn om te laten liggen, omdat ze spanning veroorzaken.

Mediation geeft meer kans op een oplossing die op langere termijn stand houdt. In tegenstelling tot een rechtszaak is er bij conflictbemiddeling niet één winnaar en één verliezer. Beide partijen blijven gelijkwaardig.