Specialisme

Rol van de mediator

Een mediator is geen advocaat of therapeut. Als bemiddelaar is hij neutraal, hij heeft zelf geen belangen in het conflict en lost geen problemen voor anderen op. In principe doen de betrokken partijen dat allemaal zelf. De conflictbemiddelaar structureert alleen de wijze waarop de partijen met elkaar communiceren. Dat kan meer openheid geven om (soms voor het eerst na lange tijd) weer eens in rust te kunnen vertellen én luisteren. Hierdoor ontstaan mogelijkheden tot verandering van standpunten, waardoor mensen meer in gezamenlijke oplossingen kunnen denken.

Voor welke conflicten kunt u bij mij terecht?

Als mediator richt ik mij op problemen tussen mensen in hun onderlinge verhoudingen. Dit is mijn specialisme, dat na mijn opleiding directieve therapie gegroeid is uit mijn jarenlange werkervaring als therapeut en maatschappelijk werker. In dat werk ben ik zeer uiteenlopende problemen tegengekomen.

Bij mij kunt u hulp krijgen bij conflicten die verhoudingen verstoren, waarbij de betrokkenen toch liever samen naar een oplossing willen zoeken dan daarmee naar rechter en advocaten te stappen.
Te denken valt aan conflicten in familie-relaties: in de huiselijke sfeer, waaronder echtelijke ruzies, huiselijk geweld, verschillen van mening over opvoeding, de verwikkelingen rondom scheiding, conflicten tussen ouders en kinderen of tussen broers en zusters.
Ook zijn er ruzies in vriendschappen of met kennissen, en woongeschillen tussen buren en met instanties.
En conflicten op het werk: problemen in de samenwerking met collega’s, in teams, tussen werkgever en werknemer, bij ziekte of ontslag.
Tot slot bied ik ‘culturele mediation’, waarbij het gaat om onbegrip en misverstanden door culturele verschillen.

Als conflictbemiddelaar ben ik ook in te huren door organisaties, die zaken bij mij kunnen uitbesteden.