Zakelijk

Wat zijn de kosten van mediation?

De kosten voor mediation bepaal ik in overleg met mijn cliĆ«nten. Al naar gelang het inkomen en de financiĆ«le draagkracht van betrokken personen of instanties draagt ieder bij aan het honorarium en de eventueel bijkomende andere kosten, zoals reiskosten en administratiekosten. Ik hanteer hierbij drie ‘tariefgroepen’, tussen de 55 en 100 euro per uur.

We gaan gaan uit van uw bruto jaarsalaris. Iedere partij betaalt zijn eigen tarief per uur. De partijen betalen dus in redelijkheid naar draagkracht.

Alle afspraken over de kosten en wijze van betaling worden in de mediationovereenkomst vastgelegd en ondertekend door de betrokken partijen. De verschillende partijen verplichten zich daarmee tot het betalen van het afgesproken honorarium en de daarnaast gemaakte kosten, ongeacht het verloop en het resultaat van de mediation.